top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1. SATICI

Ad Soyad/Unvan: .......
Adres: ............
Telefon: +90 535 857 50 05
E-posta: info@konferanstercumanlari.com

1.2. ALICI

Ad Soyad/Unvan:
Telefon:
E-posta:

MADDE 2 - TANIMLAR

İşbu Sözleşme'de yer alan;

Site: Satıcı tarafından Alıcı'ya tedarik edilecek olan Hizmet'in/Hizmetler'in yayınlandığı/ilan edildiği işbu Sözleşme'nin 1.1. maddesinde belirtilen Satıcı'ya ait www.konferanstercumanlari.com alan adlı internet sitesini,

Alıcı: Site'de yayınlanan/ilan edilen Ürün'ü/Ürünler'i satın alan gerçek veya tüzel kişiyi,

Satıcı: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, Sözleşme konusu Hizmet'i/Hizmetler'i Alıcı'ya tedarik edecek olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Hizmet'in/Hizmetler: Satıcı tarafından Alıcı'ya tedarik edilecek olan ve ayrıntıları işbu Sözleşme'nin 4. maddesinde belirtilen hizmeti/hizmetleri, ifade eder.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Site'de yayınlanan/ ilan edilen ve aşağıda ayrıca nitelikleri, miktarı ve satış fiyatı belirtilen Hizmet'in/Hizmetler'in Alıcı tarafından satın alınması ve Satıcı tarafından tedarik edilmesi ile ilgili olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

MADDE 4 - ÜRÜN/ÜRÜNLER VE ÖDEME BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme konusu Hizmete/Hizmetlere; Hizmet'in/Hizmetler'in satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Hizmetin Cinsi/Türü:
Hizmetin Miktarı (adet/süre):
Satış Fiyatı (KDV dahil):
Toplam:
Ödeme Şekli ve Planı:

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER

 • 5.1. Alıcı, işbu Sözleşme'nin 4. maddesinde ayrıntılı olarak belirtilen, Sözleşme konusu Hizmet'in/Hizmetler'in temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, konaklama ve yol ücreti, ödeme şekli ve teslimatı ile Satıcı'nın tam ad soyad/ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerini, işbu Sözleşme akdedilmeden önce, “Ön Bilgilendirme Formu” nda okuduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

 • 5.2. Taraflar, işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

 • 5.3. Satıcı, işbu Sözleşme konusu Hizmet'in/Hizmetler'in sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak tam ve eksiksiz olarak belirtilen gün ve saatlerde hizmeti/hizmetleri ifa etmekle yükümlüdür.  Sözleşme konusu hizmet/hizmetleri sunulacağı adres ve saatin değişmesi durumunda yeni durum ile ilgili olarak ortaya çıkacak yol, konaklama vs. ek ücretler Alıcı tarafından karşılanacaktır. Bu yapılmadığı takdirde hizmetin/hizmetlerin ifa edilmemesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

 • 5.4. Hizmet Sunum masrafları (Şehirlerarası yolculuk, konaklama ve yemek ücretleri) Alıcı tarafından ödenecektir. Alıcı tarafından yol ve konaklamanın karşılanmaması ya da bunlardan kaynaklanan nedenlerle hizmet ifasında yaşanacak gecikme veya aksaklıktan Satıcı sorumlu tutulamaz.

 • 5.5. Satıcı'nın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi içinde yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, Satıcı, Alıcı'yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Hizmet vericiden bu hizmetleri tedarik edebilir.

 • 5.6. Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'ya bildirecek ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı'ya iade edecektir.

 • 5.7. Sözleşme konusu Hizmet'in/Hizmetler'in teslimatı için, Hizmet'in/Hizmetler'in bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Hizmet'in/Hizmetler'in bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Hizmet'in/Hizmetler'in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 • 5.8. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Hizmet'in/Hizmetler'in süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı; siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Hizmet'in/Hizmetler'in ifa süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ila 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir. Kredi kartı ile taksitli / vadeli yapılan ödemelerde, bankanın ilgili uygulamaya ilişkin kuralları geçerli olacaktır ve iade de banka tarafından taksitli/vadeli olarak yapılabilecektir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

 • 6.1. Satıcı, Alıcı'nın hizmet ifasından önce 7 gün içerisinde gerekçe göstermeksizin hizmeti iptal etmeve hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaşması tarihinden itibaren hizmeti geri çekmeyi taahhüt eder. Cayma hakkının kullanabilmesi için, Alıcı tarafından, 7 (yedi) gün öncesinde, Satıcı'nın işbu Sözleşme'nin 1.1. maddesinde belirtilen e-posta adresine yazılı bildirimde bulunması şarttır.

 • 6.2. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli Alıcı'ya hiçbir masraf yükletmeksizin iade etmeyi taahhüt eder.

 • Ödemenin kredi kartı ile yapılmış olması halinde, işbu Sözleşme'nin 5.8. maddesinde belirtildiği üzere, bankanın ilgili uygulamasına ilişkin kuralları geçerli olacaktır. Alıcı, Satıcı tarafından banka uygulamasına herhangi bir müdahalede bulunulmasının mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

 • 6.3. Alıcı, iade edilecek Hizmet'in/Hizmetler'in faturası, ile birlikte eksiksiz olarak teslim edilmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar Satıcı'ya aittir.

 • 6.4. Alıcı'nın özel istek ve talepleri uyarınca sipariş edilen cihazların ve üçüncü kişilerden sağlanacak hizmetlerin, alınmış olan bilet ve rezervasyon yapılan konaklama gibi hizmetlerin iptali sırasında ortaya çıkacak masraflar Alıcı tarafından karşılanır. Bunlar için yapılmış olan ücretler iade edilmez. Ayrıca niteliği itibariyle iade edilemeyecek, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin olarak cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, zarar görmemiş, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde Alıcı, cayma hakkının geçerli olmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 06.03.2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'in 7 (4) maddesinde belirtilen haller saklıdır.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Alıcı'nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; sözkonusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Alıcı'nın veya Satıcı'nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 8 - YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri, Alıcı ve Satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup; işbu Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onay verildiği tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

bottom of page